پیکسل جاکلیدی چیست

پیکسل جاکلیدی

پیکسل جاکلیدی پیکسل ها در انواع مختلفی تولید میشوند.پیکسل سنجاقی ، پیکسل مگنتی ، پیکسل جاکلیدی یک طرفه و جاکلیدی دوطرفه .در پیکسل های سنجاقی در پیشت آنها سوزن قرار میگیرد و پیکسل مگنتی دارای آهنربا برای چسبیدن به سطوح فلزی دارد که بیشتر به پیکسل رویخچالی معروف است.اما پیکسل جاکلیدی این نوع پیکسل دارای […]