گالری باجو
بو‌م‌های خاموش سبد خرید پاورپک
سبد خرید خالی است.
100% پرداخت مطمئن!
تومان 0

چهارشنبه سوری ۹۹

چهارشنبه-سوری 99

چهارشنبه-سوری 99

تبریک چهارشنبه سوری ۹۹

***

غروب آخرین سه شنبه سال
برای گردگیری افکارمان آتشی بیافروزیم
کینه ها را بسوزانیم
زردی خاطرات بد را به آتش
و سرخی عشق را از آتش بگیریم
و آتش نفرت را در وجودمان خاموش کنیم.

***

سوختن غم و غصه هاتون در آتش چهارشنبه سوزی
را آرزومندم
شاد باشید

***

رسیدی و پر از شادی و شوری ، اهای چهارشنبه سوری
شنیدم با جوانان جفت و جوری ، اهای چهارشنبه سوری
چهارشنبه سوری مبارک باد.

***

سرخی تو از من زردی من از تو
گرمی تو از من سردی من از تو
بگو تو با صد رو بلا ز تنها دور
شکر خدا چون شد بساط شادی جور
چهارشنبه سوری مبارک

***

چهارشنبه سوری سال ۹۹ رو بیا به رسم دل برگزار کنیم
بوسه از تو
سرخی گونه ها از من
چهارشنبه سوری مبارک باد

چهارشنبه سوری 99

***

بیاین آتیش روشن کنیم که آخر زمستونه
چهارشنبه سوری امسالمون حسابی آتیش بارونه
چهارشنبه سوری بر شما مبارک باد

***

امیدوارم آتیش امروز غم و اندوه
و تمام بدی ها رو ازتون بگیره
و بجاش خیر و برکت ، خوشبختی
و تمام خوبی ها رو بده
چهارشنبه سوری مبارک

***

چهارشنبه سوری در پیش روی ماست
همه بدبختی ها در پشت
روزای خوش همه در پیش
چه غوغا میکنه آتیش
چهارشنبه سوری مبارک باد

***

پاس دارم آتش جاوید را یادگار فطرت جمشید را
چند روزی مانده بودش تا به عید آمد آتش در چنین روزی پدید
بهر او آتشگهی آراستند از پلیدی و سیاهی کاستند
پس از آن هر روز در روزی چنین جشن چهارشنبه سوری رو برخاستند
تا که آتش را پرستاری کنیم و از اهورا طلب یاری کنیم

***

تو مسیر رسیدن به بهار
شاخ های خشک دلتو بشکن
تو آتیش امروز بسوزون تا گرم شه دل مهربونت
چهارشنبه سوری مبارک باد

***

ایرانیان شب سرد را به آتش می کشند
به امید روزهای گرم و نیک
بهارتان همچون آتش اهورایی
چهارشنبه سوریتان خجسته

***

آتش روشن کردم و عهد کردم
تا خاموش شدنش دعایت کنم
میدانم به آنچه میخواهی میرسی
چرا که من هربار یک هیزم اضافه میکنم
چهارشنبه سوریت مبارک عزیزم

***

دیدگاهتان را بنویسید